Zaķumuižas

image

Gudrinieku aprīļa aktivitātes 27. Aprīlis

Aprīlis Gudriniekos bija radošs pavasara gaidīšanas mēnesis.
Meklējām pavasari mežā, pļavā, vācām to burciņās, garšojām bērzu sulas.
Klausījāmies putnu balsis, vērojām kukaiņus un pirmās pavasara puķes.
  Paši gatavojām skaņu rīkus un pildījām citus radošus uzdevumus.