Zaķumuižas

image

Gudrinieki bibliotēkā. 22. Februāris

22.februārī Gudrinieki apmeklēja bibliotēku
un apskatīja Marinas Heniņas ilustrāciju izstādi grāmatai “Mana zvēru lāde”.
Bibliotekāre Ilze sniedza nelielu ieskatu par grāmatas saturu,
izlasot dažus dzejoļus no tās.