Zaķumuižas

image

Etwinning projekts kopā ar Prātniekiem 25. Maijs

Šodien, 25. maijā, Zaķumuižas pirmsskolā notika Prātnieku grupas un logopēdes Līgas eTwinning projekta izveidotās Dabas ābeces prezentācija. Projekta mērķis bija no dabas materiāliem izveidot burtus Dabas ābecei. Tajā atskatījāmies gan uz pašu paveiktajiem darbiem, gan uz sadarbības partneru (Horvātijas un Portugāles pirmsskolu) veikumu.

Pirms prezentācijas bērni un skolotāji varēja apskatīt no dabas materiāliem izveidotos burtus un aptaustīt to tekstūru. No akmeņiem izveidojām patskaņus, no zariem – balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu pārus, no smilgām – burtus C, S, Z, no skujām – šņāceņus, L un R no gliemežvākiem, no dažādu koku lapām tapa burti G, H, K, bet no čiekuriem – Ģ, J, Ķ, Ļ, Ņ. Projektu iesākām ar sveicienu sadarbības partneriem un šodien vēlreiz noskatījāmies Horvātijas un Portugāles svecienus mums. Tā kā burti no Ābeces bija aizbēguši, Prātnieki palīgā aicināja Gudriniekus un Sprīdīšus, lai tos alfabēta secībā sakārtotu Dabas ābecē. Šo darbiņu bērni veica ar lielu interesi.

Bet kas gan tā būtu par Ābeci, ja nebūtu skaista ietvara? Par to paldies sakām skolas saimniekam Sandim Petruškevičam! Noslēgumā bērni tika aicināti uz dziesmu Joka pēc alfabēts. Mēs ceram, ka izveidotā Dabas ābece palīdzēs bērniem burtu un skaņu apguvē!

Logopēde Līga un Prātnieki