Zaķumuižas

Vasaras grupu saraksti

Vasaras grupu sarakstus augustam var skatīt TE.

ZIŅA VECĀKIEM!

Vecāku kopsapulce par aktualitātēm pirmsskolas darbā 2016./2017.m.g. notiks š.g. 29.augustā plkst. 18.00 skolas aktu zālē.

kavējuma pieteikums

Lai pieteiktu bērna kavējumu un atteiktu ēdināšanu, līdz attiecīgās dienas plkst. 8.15 zvanīt uz skolas lietvedību  +371 67958380.