Zaķumuižas

ZIŅA VECĀKIEM!

Prezentācija par aktualitātēm 2016./2017.m.g.- šeit.

Interešu izglītības grafiks - šeit.

kavējuma pieteikums

Lai pieteiktu bērna kavējumu un atteiktu ēdināšanu, līdz attiecīgās dienas plkst. 8.15 zvanīt uz skolas lietvedību  +371 67958380.