Zaķumuižas pamatskola

Mūsu rezultāti

2018./2019. MĀCĪBU GADS

Everts Precinieks ieguva 3. vietu 2. klašu konkurencē “RIMS” rīkotā matemātikas konkursā (skolotāja Ināra Kleinberga).

3.vieta Patrīcijai Anastasijai Bulai krievu valodas alternatīvajā olimpiādē 8.kl.( skolotāja Nadežda Lepa)


3.vieta Marlēnai Katrīnai Suvorovai krievu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīgā runa" 7.kl. ( skolotāja Irina Kreičmane)

1. vieta atklātajā vēstures konkursā 7.klases komandai: Rihardam Mitrevičam, Anitrai Bergai, Karīnai Skrebai un Regnāram Kļaviņam ( Skolotāja A.Martinsone)

2.pakāpes diploms  Pierīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā 1.klases skolniekam Oskaram Romanovskim  ( skolotāja Jolanta Nazarova)

1.vieta Pierīgas novadu apvienības alternatīvajā olimpiādē ģeogrāfijā 7.-9.klasei ( skolotāja Anita Martinsone)

5.b klases skolniecei Tīnai Gabrielai Valgei 3.vieta Pierīgas novadu apvienības matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē. ( Skolotāja Jolanta Nazarova)


6.klases skolniekam Raulam Kristiānam Pudniekam 3.vieta Pierīgas novadu apvienības matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē.( Skolotāja Inga Spriņģe)


5.a klases skolniecei Beātei Bebrei atzinība Pierīgas novadu apvienības matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē.( Skolotāja Jolanta Nazarova)

3.vieta Pierīgas novadu sākumskolas alternatīvajā olimpiādē "Prāta banka" 2.klasei( skolotāja Ināra Kleinberga)

2.vieta  Pierīgas novadu skolu 2018./2019.māc.g. sporta spēlēs tautas bumbā zēniem ( skolotājs Māris Kalniņš)

3.vieta Pierīgas skolēnu 2018./2019.m.g. sporta spēlēs minifutbolā zēniem ( skolotājs Māris Kalniņš)

2.vieta Pierīgas novadu skolu 2018./2019.māc.g.sporta spēlēs rudens krosā pamatskolas grupā ( skolotājs Māris Kalniņš)

2017./2018. MĀCĪBU GADS

Daigai Kalniņai-Laksai( 9.kl.)- atzinība LVA rīkotajā konkursā "Kas manu tautu dara stipru" ( zīmējumu grupā). Skolotāja Dārta Vīnkalne

Ernestam Žeirim ( 3.b kl.)- 3.vieta Pierīgas novadu alternatīvajā vizuālās mākslas olimpiādē 1.-3.kl."Mazais mākslinieks". Skolotāja Dārta Vīnkalne

Regnāram Kļaviņam, Rihardam Mitrevičam, Karīnai Skrebai, Luīzei Annai Spriņģei ( 6.kl.)- 3.vieta Pierīgas novadu alternatīvajā olimpiādē 5.-7.kl. "Atjautības diena". Skolotājas: Evija Miglāne, Inta Ozola

Kristeram Krīgeram, Agnijai Kristiānai Melderei, Annijai Lejiņai, Krišam Ozolam( 7.-8.kl.komanda)- atzinība Pierīgas novadu bioloģijas alternatīvajā olimpiādē 7.-8.kl. "Lapsiņas". Skolotāja Evija Miglāne

Loretai Artimovičai ( 4.a kl.)- 1.vieta Pierīgas novadu alternatīvajā sākumskolas kombinētajā olimpiādē latviešu valodā 4.klasei. Skolotāja Liene Ancāne

Marta Robežniece ( 6.kl.)- izvirzīta 3.noslēguma kārtai Latvijas Okupācijas muzeja rīkotajā konkursā "Cilvēki- Latvijas novada dārgumi". Skolotāja Anita Martinsone

Kristers Krīgers (7.kl) - atzinība Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Skolotājs Sandis Petruškevičs.

 Skolniece Kate Grūbe (3 b kl.) piedalījās Biedrības “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes organizētajā dzejoļu konkursā “Garā pupa”. Kates dzejolis “Aiz” ieguva augstāko žūrijas novērtējumu , kā arī ir publicēts 2017.gada dzejoļu izlasē “Garā pupa”.

Daiga Laksa- Kalniņa ( 9.kl.)- 2.vieta Pierīgas novadu vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē "Mākslinieks". Skolotāja Dārta Vīnkalne.

5.klases skolniece Nikola Guščina piedalījās Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā. Nikolas darbs ieguva žūrijas vērtējumu un tika iekļauts grāmatā "Labie vārdi dvēseli silda". Skolotāja Ināra Kleinberga.

 

 

2016./2017.MĀCĪBU GADS

Sasniegumi mācību olimpiādēs un sacensībās:

Rauls Kristiāns Pudnieks (4 kl.) - ir ieguvis 2. vietu Latvijā 4 kārtu kopvērtējumā matemātikas konkursā "Tik vai...Cik?" Skolotāja Ināra Kleinberga

Loretai Šteinbergai ( 9.kl.)- galvenā balva "Ezīša kauss" J.Jaunsudrabiņa 140.jubilejai veltītajā pārspriedumu konkursā. Skolotāja Liene Trūpa

3.vieta Pierīgas novadu apvienības alternatīvajā olimpiādē "Prāta banka" 2.klasei. Skolotājas Gunita Kalniņa un Natālija Deketa Bērziņa

Gustavs Kolečis- atzinība Latvijas Okupācijas muzeja rīkotajā konkursā "Cilvēki- Latvijas novada dārgumi". Skolotāja Anita Martinsone.

Raivo Martišuns- 2.vieta Pierīgas novadu krievu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīgā runa". Skolotāja Māra Priede.

Reinis Reinholds- 1.vieta Pierīgas novadu angļu valodas olimpiādē. Skolotāja Laura Balalaiko.

Skolas ģeogrāfijas komanda- Elīza Skreba (9.kl.), Reinis Pastars (9.kl.), Līva Ozola (8.kl.), Anastasija Dzene (8.kl.)-  2.vieta Pierīgas novadu ģeogrāfijas olimpiādē. Skolotāja Anita Martinsone.

Kristers Krīgers (6.kl) - 3.vieta Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Skolotājs Sandis Petruškevičs.

Līva Ozola (8.kl.)- 3.vieta Pierīgas novadu vācu valodas olimpiādē. Skolotāja Ināra Kleinberga.

Anna Marija Putniņa (6.kl.)- atzinība Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē. Skolotāja Inga Spriņģe.

Krišs Ozols (7.kl.) - 3.vieta Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē. Skolotāja Inga Spriņģe.

Loreta Šteinberga (9.kl.)- 3.vieta Pierīgas novadu vēstures olimpiādē. Skolotāja Anita Martinsone.

Loreta Šteinberga (9.kl.)- Atzinība Pierīgas novadu latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja Liene Trūpa.

Elma Kalniņa (2.a kl.) - 1.pakāpes diploms Pierīgas novadu daiļrunātāju konkursā. Skolotāja Natālija Deketa Bērziņa.

Jolanta Kārkliņa (4.kl.)- 3.pakāpes diploms Pierīgas novadu daiļrunātāju konkursā. Skolotāja Ināra Kleinberga.

 

2015./2016.MĀCĪBU GADS

balva

Iegūta 1.vieta Pierīgas novadu pamatskolu grupā par augstākajiem sasniegumiem VISC olimpiādēs.

Mācību gada pārskats TE.

Labie piemēri rakstura izaugsmē 2015./16. mācību gada 1. semestrī: TE.
Labie piemēri rakstura izaugsmē 2015./16. mācību gada 2. semestrī: TE.


Sasniegumi mācību olimpiādēs un sacensībās:
Deivids Zalbahs (8.kl.) - 2. vieta Pierīgas novadu olimpiādē krievu valodā. Skolotāja Māra Priede.
Karīna Skreba (4.kl.) - 3. vieta Pierīgas novadu olimpiādē latviešu valodā. Skolotāja Valentīna Strupā.
Eduards Žeiris 
(5.kl.) - 3. vieta Pierīgas novadu olimpiādē matemātikā. Skolotāja Rūta Hermane.
Jans Van Der Steins (6.kl.) - 3. vieta Pierīgas novadu olimpiādē matemātikā. Skolotāja Rūta Hermane.
Katrīna Smeltere (9.kl.) - atzinība Pierīgas novadu olimpiādē matemātikā. Skolotāja Rūta Hermane.
Madara Smeltere (9.kl.) - atzinība Pierīgas novadu olimpiādē fizikā. Skolotāja Rūta Hermane.
Katrīna Smeltere (9.kl.) - atzinība Pierīgas novadu olimpiādē fizikā. Skolotāja Rūta Hermane.
Madara Smeltere (9.kl.) - 1. vieta Pierīgas novadu olimpiādē vēsturē. Skolotāja Anita Martinsone.
Katrīna Smeltere (9.kl.) - 1. vieta Pierīgas novadu olimpiādē bioloģijā. Skolotāja Evija Miglāne.
Madara Smeltere (9.kl.) - 2. vieta Pierīgas novadu olimpiādē bioloģijā. Skolotāja Evija Miglāne.
Renāte Lejiete (9.kl.) - 1. vieta Pierīgas novadu sacensībās krosā. Skolotājs Māris Kalniņš.
Madara Krūmiņa (8. kl.) - 2. vieta Pierīgas novadu sacensībās krosā. Skolotājs Māris Kalniņš.
3. klases skolēni - atzinība konkursā "Mans mazais pārgājiens 2015". Skolotāja Ināra Kleinberga. 

2014./2015.MĀCĪBU GADS

Mācību gada pārskats TE.

Iegūts 2.labākais rezultāts Pierīgas novadu pamatskolu grupā par augstākajiem sasniegumiem olimpiādēs.

Elīza Skreba (7.kl.) - atzinība Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Skolotāja Inese Balode.
Anna Marija Putniņa (4.kl.) 3.vieta Pierīgas novadu sākumskolas olimpiādē. Skolotāja Natālija Deketa- Bērziņa.
Madara Smeltere (8.kl.) 3.vieta Pierīgas novadu latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja Ilze Vīgante.
Krišs Ozols (5.kl.) 2.vieta Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē.Skolotāja Rūta Hermane. 
Jans van der Steins (5.kl.) atzinība Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē. Skolotāja Rūta Hermane. 
Unigunda Meijere (8.kl.) - atzinība Pierīgas novadu vācu valodas olimpiādē. Skolotāja Ināra Kleinberga.
Katrīna Cipruse (6.kl.) - atzinība Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē. Skolotāja Kristīne Krīgere.
Olimpiāžu dalībnieki 2014./2015.m.g.: Madara Smeltere (mājturība un tehnoloģijas), Matīss Kundziņš- Āboliņš, Magdalēna Meijere (ģeogrāfija), Mikus Skrodelis, Arina Cicjura (krievu valoda), Emīls Krūmiņš, Mikus Skrodelis, Reinis Reinholds (matemātika), Nellija Anna Matisone, Matīss Kundziņš- Āboliņs (Pazīsti savu organismu), Luīze Anna Spriņģe, Nikola Guščina (vizuālā māksla), Madara  Smeltere, Renāte Lejiete (vācu valoda), Emīlija Zandere (angļu valoda).

 2013./2014.MĀCĪBU GADS

Katrīna Smeltere (7.klase) - 1.vieta savā klašu grupā  ir starptautiskā skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkursā Vēsture ap mums (darbs "Leģendārs stāsts"). 2014.gada 26.maijā, Rīgā.
Patrīcija Amanda Freimane - 2.vieta Pierīgas novadu vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē Sējā,  2014.gada 8.aprīlī,   ar darbu "Ornaments – ritmisks kārtojums". Skolotāja Kristīne Krīgere.
Katrīna Smeltere (7.klase) -  2.vieta, bet Madara Smeltere (7.klase) - 3.vieta  Pierīgas novadu ģeogrāfijas olimpiādē, 2014.gada 25.martā,  skolotāja Anita Martinsone.
Karīna Skreba 2.kl. (3. vieta), Anna Nellija Matisone 8.kl. (3. vieta), Jolanta Kārkliņa 1.kl. (Atzinība), ), Ance Enia Biele 4.kl. Pierīgas skolu skatuves runas konkursā.  2014.gada 25.februārī.

 2012./2013.MĀCĪBU GADS

Mācību gada pārskats TE

7.klase - 1.vieta  konkursā „Lietas likteņa liecinieces.” Balva Ls 560.
Līva Knēta - atzinība konkursā „Lietas likteņa liecinieces”. Balva Ls 50.
Madara Smeltere - atzinība valsts 9. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē.
Katrīna Cipruse - 2.vieta Pierīgas novadu vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē 1.-9.klasēm.
Anna Nellija Matisone (7.klase) - 3. vieta Pierīgas skatuves runas konkursā (Skolotāja Ilze Vīgante)
Reinis Rozenbahs (5.klase) - 3.vieta Pierīgas novadu 63.matemātikas olimpiādes 2.posma 5.klašu grupā. (Skolotāja Rūta Hermane)
Paula Elīza Šakina ( 8.kl.) - 2.vieta Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā 8.-9.kl. meitenēm. (Skolotāja Inese Zaķe)
Renāte Pazare (8.kl.) - 3.vieta Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā 8.-9.kl. meitenēm.  (Skolotāja Inese Zaķe)Madara Smeltere (6.kl.) - Atzinība  Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā 6.-7.kl. meitenēm. (Skolotāja Inese Zaķe)

 2011./2012.MĀCĪBU GADS

Skolas pašvērtējuma ziņojums TE

Elizabete Van der Steina (5.klase)  - 3.vieta Pierīgas novadu olimpiādē matemātikā 5.klasēm. (Skolotāja Rūta Hermane)
Santa Niedre (8.klase) - 1.vieta Pierīgas novadu mājturības konkursā.
Magdalēna Meijere (6.klase) - 3.vieta Pierīgas novadu mājturības konkursā.
Paula Elīza Šakina (7.klase) - Atzinība par dalību Pierīgas novadu mājturības konkursā.
Vineta Krivāne (9.klase) - Atzinība par dalību Pierīgas novadu mājturības konkursā. (Skolotāja Inese Balode)
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra rīkotā Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija” III kārtai izvirzīti
„Oglītes” dziedātāji – Fanija Mežecka, Unigunda Meijere, Toms Preits un Madara Rone, lai iegūtu Lielo dziedātāju un Dižo dziedātāju titulus. (Skolotāja Ligita Šreibere)
"Radošo klubiņa" dalībnieki veiksmīgi piedalās Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice 2012"
Nikolas Uržas (2.klase) un Patrīcijas Freimanes (7.klase)  darbiņi ceļo uz Čehiju, lai piedalītos konkursa 3.kārtā. (Skolotāja Ieva Meijere)
1.vieta Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu krosā pamatskolas grupā. (Skolotājs Arnis Kaupiņš)
Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” – atzinības: Fanijai Mežeckai, Madarai Krūmiņai, Elīnai Graudiņai. (Skolotāja Ieva Meijere.)

2010./2011.MĀCĪBU GADS

Diāna Seile - 2.vieta Pierīgas novadu vācu valodas olimpiādē (sk. I.Kleinberga)
Vineta Krivāne - 3.vieta Pierīgas novadu vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē (sk.I.Meijere)
Ieva Aleksejeva un Monika Linna Rūze- atzinība Pierīgas novadu skatuves runas konkursā (sk.I.Vīgante)
Nikola Urža - atzinība starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras" (sk.I.Meijere)
Elīna Miķelsone- 3.vieta starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras", Latvijas kārtas laureāte starptautisks vizuālās mākslas konkurss "Lidice" (sk.I.Meijere)
d/k "Garauši"- 1.pakāpes diploms Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skatē (sk.T.Jozefa)
Paula Pūre- 1.pakāpes diploms vizuālās un lietišķās mākslas konkursā "Lietas un tēli" Pierīgas novadu skatē.(sk.I.Meijere)
Santa Niedre- 3.pakāpes diploms vizuālās un lietišķās mākslas konkursā "Lietas un tēli" Pierīgas novadu skatē.(sk.I.Meijere)
Kolektīvā darba "Leopards" autoriem- 1.pakāpes diploms vizuālās un lietišķās mākslas konkursā "Lietas un tēli" Pierīgas novadu skatē.(sk.I.Meijere)
Kolektīvā darba "Gaismeklis" un "Austrālijas tēli" autoriem- 3.pakāpes diplomi vizuālās un lietišķās mākslas konkursā "Lietas un tēli" Pierīgas novadu skatē.(sk.I.Meijere)
Unigundai Meijerei- 1.pakāpes diploms, Tomam Preitam- 1.pakāpes diploms, Līvai Ozolai - 2.pakāpes diploms tradicionālās dziedāšanas konkursā "Dziesmu dziedu kāda bija 2011" valsts līmenī (sk.L.Šreibere)
Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros Zaķumuižas pamatskolas komanda krosa stafešu sacensībās, 6 X 500 m,  visjaunākajā vecuma grupā ( D ) ieguva 1. vietu. Komandā startēja Denīze Savickaite, Renāte Lejiete, Anete Šidlovska, Kristers Čudars, Kristaps Kalniņš, Artūrs Rinkevičs (Sk. Arnis Kaupiņš)
Unigunda Meijere - 3.vieta  SIA "Rīgas meži" organizētajā konkursā "Tikšanās vieta - Rīgas mežs!" 3.-6.klašu grupā, Santa Niedre - 3.vieta  SIA "Rīgas meži" organizētajā konkursā "Tikšanās vieta - Rīgas mežs!" 7.-9.klašu grupā (sk. I.Meijere)
Unigunda Meijere - 2. vieta starptautiskajā matemātikas olimpiādē "Tik, vai...cik?" (sk. I.Kleinberga)